DM i Futsal på Hamar

God innsats av guttene tross tap i jevne kamper og lager kom på 4. plass etter bronsefinalen mit Trondheim DIL.
Jonas Vestengen ble kåret til turneringens beste keeper.

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Bergen Døves Idrettsklubb

Torsdag 10. mars 2016 kl. 18.00 i Bergen Døvesenter


Dagsorden:

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3: Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer
til underskrift av protokollen
Sak 4: Årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger
Sak 5: Regnskap for 2015
Sak 6: Innkomne forslag og saker
Sak 7: Idrettslagets organisasjonsplan
Sak 8: Fastsette medlemskontingent
Sak 9: Budsjett for 2016
Sak 10: Valg
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i på et tidspunkt under Årsmøtet.
Viktig: De som har betalt ordinær medlemskontingent fra kr. 200 og oppover for passiv og aktive medlemmer har stemmerett,mens støttemedlemmer har ikke stemmerett.
Forslag til Ã¥rsmøtet mÃ¥ være innsendt til styrets leder – arnnes2@hfk.no – senest torsdag
25. februar. Sakspapirer blir lagt ut på nettsiden www.bdik.no og kan også få i papirutgave hos Døvesenteret på kontoret senest en uke før årsmøtet.

Velkommen.
Styret.